Homes là gì? House là gì? Ý nghĩa cần biết

Homes

Homes là gì? House là gì?

Homes có lẽ là từ mà hầu hết chúng ta đều đã nghe qua, một từ quen thuộc nhưng đồng thời cũng chứa đựng nhiều ý nghĩa và cảm xúc sâu sắc. Vậy Homes là gì? Những từ vựng liên quan đến Homes.