Vietnam News

Vietnam News

Vietnam News

News là một phần không thể thiếu và có vai trò quan trọng trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Vậy News trong tiếng Việt là gì? Những từ có liên quan đến News? Và tại sao lại gọi là Vietnam News.